Godina koja je bila: Halima Jumani, direktorica, Kibsons